ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ
1.1  Інтернет-магазин Kris Maran (сайт Інтернет-магазин) – інтернет-сайт, який знаходиться за адресом www.krismaran.com, власником якого є ФОП Анна Стельмах , де представлені Товари, пропоновані Продавцом для придбання, а також умови оплати та доставки Товарів Клієнтам.
1.1.1 Коли ми використовуємо «Ми», «Нас», «Наш» «Kris Maran», ми маємо на увазі ФОП Анна Стельмах, коли ми використовуємо «Ви»,«Ваш»,ми маємо наувазі Клієнта, який скористався нашими послугами.
 
1.2  Продавець – Оператор персональних даних – ФОП Анна Стельмах ,«Kris Maran».
1.3  Клієнт – Суб’єкт персональних даних – фізична особа, яка має доступ до сайту, за допомогою Інтернет мережі і використовує сайт www.krismaran.com
1.4  Персональні дані – будь-яка інформація, яка відноситься безпосередньо або побічно до певної фізичної особи (суб’єкта Персональних даних);
1.5  Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення(обновлення,внесення змін), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), блокування, видалення та знищення персональних даних.
1.6 Використання персональних даних – дії (операції) з  персональними даними, які здійснюються оператором в цілях прийняття рішення або виконання інших дій, які породжують  юридичні наслідки по відношенню до суб’єкта персональних даних або інших суб’єктів, та стосуються прав і свободи суб’єкта персональних даних.
1.7 Конфіденційність інформації – обов’язкова для виконання суб’єктом, який отримав доступ до певної інформації, вимога не передавати дану інформацію без згоди її володаря.
1.8  Cookies – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером який зберігається на комп’ютері Клієнта. Веб-клієнт ( веб-браузер) кожен раз при спробі відкрити сторінку відповідного сайту надсилає цей фрагмент даних веб-серверу в складі HTTP запиту. При відмові від отримання даних деякі функції сайту можуть працювати неправильно.
 ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
 
2.1. Дана Політика конфіденційності і обробки персональних даних діє щодо всієї інформації, яку Kris Maran може отримати про Клієнта під час використання сайту www.krismaran.com, програм і продуктів Kris Maran, в ході виконання Kris Maran любого договору з Клієнтом, включаючи можливість розсилки інформації в тому числі рекламного характеру.
2.2. Використання наданої інформації відбувається з врахуванням потреб та інтересів Клієнта. Персональні дані надаються Клієнтам з ціллю:  ідентифікації Клієнта в рамках використання сайту; здійснення покупок ( реєстрація, сповіщення про статус замовлення , обробка та отримання платежів); виконання Kris Maran зобов’язань перед Клієнтом, в рамках публічної оферти; організація доставки товару; контроль якості послуг; отримання інформації про продукти, заходи та послуги; участі в конкурсах і розіграшах призів, отримання рекламної інформації.
2.3. Персональні дані Клієнтів накопичуються, зберігаються, та обробляються, використовуються та передаються згідно з частиною 3 ст.512 ЦК України ч.2, 3 ст. 10 ЗУ “Про захист персональних даних” і даною Політикою конфіденційності і обробки персональних даних.
 
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБРОБЦІ
3.1. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках даної Політики Конфіденційності і обробки персональних даних, надаються Клієнтом шляхом заповнення форми реєстрації на сайті Kris Maran або при оформленні замовлення і включають в себе наступну інформацію:
3.1.1. фамілія, ім’я Клієнта;
3.1.2. Назва фірми (опціонально);
3.1.3. контактний телефон Клієнта;
3.1.4. адрес електронної почти (e-mail);
3.1.5. адрес доставки Товару;
3.1.6. місце проживання Клієнта;
3.1.7. інша інформація про Клієнта, можливість отримання якої обумовлена технічними даними.
3.2. Kris Maran захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідування сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт системи («піксель»):
3.2.1. IP адрес (не використовується для ідентифікації особи Клієнта, мета накопичення – виявлення і рішення технічних проблем, контроль   фінансових платежів);
3.2.2. інформація із cookies;
3.2.3. інформація про браузер (або іншу програму,яка здійснює доступ до показу реклами);
3.2.4. час доступу;
3.2.5. адрес сторінки, на якій розташований рекламний блок;
3.2.6. реферер (адрес попередньої сторінки);
3.2.7. інша подібна інформація.
3.3. Kris Maran не провіряє достовірність персональної інформації, наданої Клієнтом, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте, Kris Maran і Клієнт приймає за основу те, що Клієнт надає достовірну і достатню інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
 ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється без обмеження терміном, будь-яким законним методом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
4.2 Kris Maran не має права передавати інформацію про Клієнта третім особам або особам, не пов’язаним з Kris Maran договірними відносинами. Kris Maran гарантує, що ніяка отримана від клієнтів інформація ніколи і зза будь-яких обставин не буде надаватись третім особам, за вийнятком випадків передбачених діючим законодавством України. Надана Клієнтами інформація використовуєтсья виключно для обробки замовлення в Інтернет-магазині або для надання Клієнту доступу до спеціальної інформації.
4.3. Передача інформації особам, не пов’язанним з Kris Maran договірними відносинами (в т.ч. кур’єрські служби, провайдери електронних платежів), здійснюється з метою обробки від імені Kris Maran, для реалізації заказу Клієнта, а також для можливості інформування Клієнта про акції та послуги.
4.4. Особи, пов’язані з Kris Maran договірними відносинами, беруть на себе зобов’язання забезпечувати конфіденційність інформації і гарантувати її захист, а такоже зобов’язуються використовувати отриману інформацію виключно з метою виконання зазначених дій або надання послуг.
4.5. Персональні дані Клієнта можуть передаватись іншим особам в з-за наступних умов:
 • Клієнт висловив згоду на такі дії;
 • Передача даних необхідна для використання Клієнтом певних опцій Використання або виконання певної згоди або договору з Клієнтом.
 • При використанні Клієнтом сервісів та послуг компаній, які надають послуги фінансового характеру;
 • Передача передбачена українським або іншим законодавством, яке має застосування в рамках встановленої законодавством процедури;
 • Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять всі обовязки по дотриманню умов даної Політики щодо отриманої ним персональної інформації.
 • З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Kris Maran або третіх осіб, в випадку, коли Клієнт порушує положення діючого законодавства України в даній області, або документи, які містять умови використання конкретних опцій використання, а також даного документу.
 • В результаті обробки персональної інформації Клієнта шляхом її знеособлення, Ми можемо отримувати знеособлені статистичні дані, котрі передаються третім особам для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Kris Maran. Такі особи беруть на себе зобов’язання забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист а також використовувати інформацію виключно з метою виконання взятих на себе обов’язків.
4.7. Kris Maran має право надсилати інформаційні в тому числі рекламні повідомлення за допомогою електронної пошти і/ або мобільного телефону Клієнта за його згодою. Сервісні повідомлення, які інформують Клієнта про замовлення а також этапи його реалізації, надсилатимуться автоматично і не можуть бути відхилені Клієнтом.
4.8. Kris Maran застосовує всі необхідні заходи для захисту даних від неавторизованого доступу, внесення змін, розкриття або знищення.
 
 
 
 
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
5.1. Клієнт зобов’язується ознайомитись зі всією інформацією юридичного характеру, розташованою на сайті і дотримуватись положень даного документу.
5.2. Клієнт зобов’язується не повідомляти третім особам про свій логін та пароль, які Клієнт використовує для ідентифікації на сайті www.krismaran.com. Будь-які дії, вчинені з використанням логіну та паролю, вважатимуться Kris Maran за вчинені Клієнтом.
5.3. Клієнт зобов’язується дотримуватись належної обачності при зберіганні паролю та при його використанні.
5.4. Клієнт зобов’язується при реєстрації на сайті www.krismaran.com використовувати складні поєднання символів для створення логіну та паролю.
5.5. Клієнт зобов’язується не надавати третім особам в користування комп’ютерний пристрій у випадку, якщо за його допомогою можливий вільний доступ до особистого кабінету Клієнта.
5.6. Клієнт має право змінювати свої особисті дані, а також вимагати їх видалення з бази даних Kris Maran, відкликати свою заявку зі згодою на обробку персональних даних шляхом відкликання акцепта Публічної оферти даного Інтернет-магазину за допомогою надіслання електронного листа на поштову скриньку Kris Maran або надіславши нам відповідну заявку за адресом: 46-008,м.Тернопіль, вул. Колонтая 6/59. Проте, в окремих випадках, передбачених в законодавстві, ми можемо продовжити обробку Ваших персональних даних і після такого відкликання згоди ( наприклад, з метою повного виконання наших зобов’язань згідно з угодою користувача.)  Ваша згода на обробку персональних даних, дана на сайті, прирівнюється до згоди в письмовій формі, згідно з ст.2 закона України про захист персональних даних № 2297-VI..
 
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАЙЛІВ COOKIE.
6.1. Після доступу на сайт на компютері користувача можуть зберігатись файли cookie. Файл cookie являє собою файл з даними, який зберігається на комп’ютері користувача і дозволяє ідентифікувати його для персоналізованого доступу на сайт і прискореного відображення потрібних сторінок.
6.2. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про запис файлів cookie і дозволяє Kris Maran виконувати дану процедуру.
6.3. Файли cookie, наявні на обладнанні Клієнта за будь-якої причини, можуть використовуватись Kris Maran для надання Клієнту персоналізованих опцій  використння, для таргетування та розсилки інформації / реклами, яка відображається Клієнту, в статистичних та дослідніх цілях, а також для покращення опцій використання.
6.4. Клієнт усвідомлює, що обладнання і програмне забезпечення, яке застосовується для використання, може володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або визначених сайтів), а також видалення отриманих раніше файлів cookie.
6.5. Kris Maran має право встановити, надання певних опцій використання тільки при умові, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Клієнтом.
6.6. Структура файлу cookie, його вміст і технічні параметри оприділяються на розсуд Kris Maran и можуть змінюватись без попереднього повідомлення Клієнта про зміну.
6.7. Лічильники, розташовані Kris Maran при використанні, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Клієнта, для накопичення і обробки статистичної інформації та інших цілей. Технічні параметри роботи лічильників оприділяються Kris Maran і можуть змінюватись без попереднього повідомлення Клієнта про зміну.
МІРИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТА
7.1. Kris Maran вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Клієнта від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
7.2. Kris Maran використовує для авторизації доступу до використання інформацію з профілю Клієнта (логін та пароль) При чому,  Kris Maran має право надавати такі дані особам, вказаним в даному документі. Відповідальність за безпеку даної інформації включаючи логін і пароль, несе Клієнт. Будь-які дії, вчинені з її використанням вважаються Kris Maran за вчинені Клієнтом. Передача власного логіну та паролю Клієнтом третім особам заборонена. У випадку, якщо Клієнту стали відомі логін і пароль іншого Клієнта, а також інша конфіденційна інформація про останнього, він зобов’язаний повідомити про це Kris Maran и не використовувати інформацію, що стала йому відомою.
7.3. Доступ Клієнта до використання може виклакати звернення на інтернет-ресурси третіх осіб і завантаження з них програмного коду і/або графічних об’єктів ( в тому числі, невидимих при відображенні Інтернет-сторінок браузером), які використовуються в рекламних цілях а також з метою збору статистичних даних. Власники названих ресурсів мають технічну можливість реалізувати збір інформації про Клієнта і самостійно оприділяють умови її використання.
Шляхом налаштування програмного забезпечення Клієнт має змогу блокувати запити на графічні зображення, розміщені на серверах третіх осіб, проте це може привести до втрати читаності та появлення помилок при відображені ресурсів.
При переході Клієнтів  зі сторінок сайту Kris Maran на сторінки  Інтернет-ресурсів  третіх осіб, Клієнт самостійно оприділяє межі використання інформації.
7.4. Інтернет-ресурси Kris Maran можуть містити посилання на ресурси третіх осіб, на котрих даний документ не розповсюджується. Kris Maran не несе відповідальності за діяльність третіх осіб, які використовують Інтернет-ресурси Kris Maran у своїй діяльності. Kris Maran не несе відповідальності за організацію і використання протоколів OpenID и OAuth третіми  особами і належне забезпечення останніми захисту інформації про Клієнтів.
7.5. Гарантування безпеки персональних даних Клієнта досягається за допомогою моніторінгу на визначення загроз безпеки персональних даних при їх обробці. Застосування організаційних та технічних заходів по забезпеченню безпеки персональних даних під час їх обробки; Виявлення факту несанкціонованого доступу до Персональних даних а також прийняття мір по їх ліквідації; Встановлення правил доступу до персональних даних; контроль за заходами, які приймаються для забезпечення безпеки персональних даних.
 РОЗСИЛКА РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО  ХАРАКТЕРУ.
8.1. Під час оформлення замовлення, Клієнт дає згоду на отримання від Kris Maran розсилок рекламно-інформаційного характеру.
8.2. Розсилки поступають у вигляді електронного листа на адрес, вказаний Клієнтом при реєстрації. Рекламно-інформаційні матеріали можуть надаватись у вигляді паперово-поліграфічної або сувенірної продукції, долучатись до замовлень Клієнтів при доставці за вказаним адресом у вигляді посилки або листа.
8.3. Клієнт має право відмовитись від отримання розсилок шляхом інформування Kris Maran в будь-який час за допомогою форми зворотнього зв’язку.
Всі операції по обслуговуванні клієнтів Kris Maran виконує ФОП АННА СТЕЛЬМАХ.
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
9.1 Продавець зобов’язується пердати у власніть Клієнта Товар на умовах даного документу. 
9.2 Даний документ регулює процес купівлі-продажі товару в Інтернет-магазині, в тому числі :
– добровільний вибір Клієнтом товарів в Інтернет -магазині.
– самостійне оформлення Клієнтом замовлення та його оплата в Інтернет-магазині.
– обробку та доставку замовлення Клієнту згідно з умовами даного документу.
 
ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ
10.1 Клієнт має право оформити замовлення на будь-який товар, який пропонується на сайті та є в наявності.
10.2 Кожна позиція може пропонуватись в будь-якій кількості.
10.3 У випадку відсутності товару на складі, Продавець зобов’язаний поінформувати Клієнта ( за допомогою телефону або електронної пошти)
10.4 У випадку відсутності товару на складі, Клієнт має право замінити товар на аналогічну модель, або відмовитись від даного замовлення та анулювати його.
10.5 Оплата здійснюється за допомогою одного із способів оплати, які пропонуються на сторінці оформлення замовлення.
10.6 Якщо грошові кошти не поступлять, магазин зберігає за собою право анулювати замовлення.
ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
11.1 Продавець має право:  
– в односторонньому порядку припинити надання послуг по даному договору у випадку порушення Клієнтом умов цього договору.
11.2 Клієнт зобов’язаний:
-Вчасно оплачувати та отримувти замолвення на підставі даного договору.
11.3 Клієнт має право:
-оформити замовлення в Інтернет-магазині.
– вимагати від Продавця виконання умов цього договору.
11.4 Сторони несуть відповідальність за невиконання або виконання не належним чином умов даного договору згідно з постановами передбаченими в цьому документі та чинному законодавстві України.
 11.5 Продавець не несе відповідальності за:
– незначну невідповідність колірної гами товару, яка може відрізнятись від оригіналу товару, виключно через різну колірну передачу моніторів персональних пристроїв та комп’ютерів різних моделей.  
 
 
 
БЕЗПЕКА ПЛАТЕЖІВ
12.1. Ми співпрацюємо з платіжною системою Paypal та Liqpay. Безпека платежів гарантується за допомогою Банку-еквайеру, який функціонує на основі новітніх протоколів і технологій, розроблених міжнародними платіжними системами Visa International та MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard SecureCode). При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номеру карти) відбувається на сторонці платіжної системи Paypal, захищеній сторінці системи, котра пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та інше) не поступають в інтернет-магазин, їх  обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі Kris Maran, не може отримати персональні і банківські дані Клієнта.
12.2. При роботі з даними банківських карток застосовується стандарт захисту інформації, розроблений та затверджений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), який забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської карти власника. Застосування технології передачі даних гарантує безпеку при реалізації транзакцій за допомогою банківської картки шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж з підвищеним рівнем безпеки.
 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ.
13.1. Метою представленої на сайті інформації є інформування Клієнта про діяльність Kris Maran, товари та послуги, а також метої даного документа є домопомога Клієнту в роботі з сайтом.
13.2. Kris Maran www.krismaran.com гарантирує, що жодна отримана від Клієнтів інформація ніколи та за жодних обставин не буде надана третім особам, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. Надана Вами інформація використовується виключно для обробки замовлення в Інтернет-магазині Kris Maran або для надання Клієнту доступу до спеціальної інформації.  
13.3. Весь вміст даного сайту, включаючи текст, сторінки, графіку, логотипи, піктограми кнопок, зображення, програмне забезпечення, компіляцію (тобто збір, розміщення і оформлення) всього вмісту даного сайту є власністю компанії ФОП АННА СТЕЛЬМАХ та торгового знаку Kris Maran або постачальників цього вмісту і є захищено українським та міжнародним законодавством про авторські або суміжні права.
13.4. Використання вмісту цього сайту, у тому числі відтворення, видозміна, розповсюдження, передача, відображення або виконання, як всьго сайту так і будь-якої його частини без писемної згоди Kris Maran строго заборонено. Недотримання даної заборони є порушенням авторського права, що є підставою до притягнення порушника  до цивільної або кримінальної відповідальності.
13.5. «Kris Maran» «Maran Basic by Kris Maran»  «by Kris Maran» є  зареєстрованими товарними знаками які належать до ФОП АННА СТЕЛЬМАХ. Домен “www.krismaran.com” належить до Kris Maran. Графічні зображення, логотипи, назви послуг, домен Kris Maran не можуть бути використані окремо або спільно, незалежно від мети, зокрема в рекламних цілях, без отримання писемної згоди Kris Maran, в поєднанні з товарами чи послугами, які не надаються Kris Maran, з метою ввести в оману, зганьбити або іншим шляхом скомпрометувати Kris Maran. Товарні знаки, які не належать до Kris Maran і розташовані на цьому сайті, є власністю відповідних власників, котрі можуть або не можуть вступати в договірні відносини з Kris Maran, бути пов’язаними або фінансуватись ними.
13.6. Клієнти мають право використовувати інформацію, запропоновану на сайті в приватних некомерційних потребах. Заборонено будь-яке використання інформації в комерційних або рекламних цілях, а також їх комерційне надсилання за допомогою факсу, пошти, електронної пошти, комерційних агентів/ представників чи електронних посередників.
Клієнту забороняється:
 • виконувати массові розсилки повідомлень;
 • використовувати програмне забезпечення та виконувати дії, з метою порушення нормального функціонування технічних можливостей та обладнання Kris Maran;
 • публікувати і розповсюджувати на Сайті або іншим шляхом використовувати віруси, трояни чи інші шкідливі програми.
 • Разташовувати на Сайті рекламу комерційного та політичного характеру. Виконувати інші дії, які можуть причинити шкоду Кris Maran або третім особам, Клієнтам.
13.7. Kris Maran не несе відповідальності за вміст будь-яких інших сайтів, з яких можна отримати доступ до сайту Kris Maran. Або сайтів до яких можна отримати доступ з сайту Kris Maran.
13.8. Користувач даного сайту, виражає пряму згоду з фактом, що Kris Maran при жодних обставинах не несе відповідальності за будь який прямий або непрямий, матеріальний чи моральний збиток, який виникнув зокрема як наслідок відвідування або використання даного сайту, а також інших пов’язаних з ним сайтів.
13.9. Kris Maran зберігає за собою право на внесення змін, видалення чи іншу роботу з інформацією, розміщеною на сайті а також на обмеження доступу до сайту.
13.10. Kris Maran не несе відповідальність за відомості розміщені Клієнтами на сайті в загальнодоступній формі.
ДОДАТКОВІ УМОВИ.
14.1. Kris Maran несе відповідальность перед Клієнтом в випадках, передбачених чинним законодавством.
14.2. Kris Maran може прийняти рішення про обмеження Клієнту доступу до сайту тільки в тому випадку, якщо, Kris Maran буде мати підставу вважати, що Клієнтом порушені Умови по його використанню. Kris Maran буде керуватись інтересами компанії з метою збереження високої ділової репутації і її прав на захист інтелектуальної власності, розташованої на сайті.
14.3. Спірні питання між Kris Maran та Клієнтом вирішуються згідно з чинним законодавством України. Претензійний порядок є обов’язковим. Термін розгляду письмової претензії 30 ( тридцять) днів з моменту отримання.
14.4. Kris Maran має право вносити зміни в Політику конфіденційності і обробки персональних даних в односторонньому порядку.
14.5. Нова політика конфіденційності і обробки персональних даних вступає в силу з моменту її розташування на сайті www.krismaran.com, якщо інше не передбачено новою версією Політики конфіденційності і обробки персональних даних.
Компанія зберігає за собою право на внесення змін Політики конфіденційності і обробки персональних даних для подальшого вдосконалення системи безпеки згідно з чинним законодавством.
 Всі пропозиції та питання щодо сьогоднішньої Політики конфіденційності і обробки персональних даних Клієнт має право озвучити за допомогою дзвінка в  Операторську службу за телефоном  +38 0987859130 або за  допомогою електронного адресу contact.krismaran.com@gmail.